Agenturer/stylister

Våra skräddarsydda kurser

Urban Academics finns här för att utbilda stylisterna i er agentur för att göra dem medvetna och lära dem alla delar som inte längre är förhandlingsbara för att jobba professionellt – Alla behöver tala samma språk med professionella termer.
Med våra certifikat blir stylisterna mer attraktiva på arbetsmarknaden.
SNÖBOLLSEFFEKTEN – 3 kurs tillfällen med 4 månaders intervall: