Agenturer

Våra skräddarsydda kurser. Med våra certifikat blir agenturerna mer attraktiva på arbetsmarknaden.
SNÖBOLLSEFFEKTEN – 3 kurstillfällen med 4 månaders intervall.